hrvatsko zagorje

Stipendije

Ovogodišnji dobitnici stipendija koje pokrivaju troškove sudjelovanja na simpoziju LOKUS 2016. su:


Dobitnici stipendija za posterski sažetak (članovi HDMBLM)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
Adriana Bokulić
Gorana Bonifančić
Maja Bušić
Monika Doželenić
Ana Grzunov
Aida Hadži-Ergić
Martina Horvat
Marija Kocijančić
Bojana Kranjčec
Sanja Krtanjek
Maja Lukić
Bojana Magdić
Domagoj Marijančević
Koraljka Mittel
Ana Mlinarić
Nora Nikolac

       17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 
Jelena Omazić
Dijana Pamuković Jaram
Marina Pavić
Kornelija Perković-Radojković
Dubravka Petro
Marko Ris
Tara Rolić
Andrea Saračević
Fran Smaić
Nena Stančin
Jelena Starčić
Andrea Tumpa
Adriana Unić
Ines Vukasović
Barbara Vuković


Dobitnici stipendija za posterski sažetak (članovi regionalnih Društava)

  1. Bojana Pavlović(Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS))
  2. Ermin Begović (Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini (UMBBiH))
  3. Senaida Begović-Karavidić (Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini (UMBBiH))
  4. Nermina Klapuh-Bukvić (Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini (UMBBiH))
  5. Elma Kučukalić (Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini (UMBBiH))
  6. Josipa Pavić (Udruženje/Udruga medicinskih biohemičara/biokemičara u Bosni i Hercegovini (UMBBiH))


Dobitnici studentskih stipendija

  1. Ana-Katarina Kralj, 4. godina Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta


Odabrani autori za posterska izlaganja:

  1. Sanja Krtanjek (HDMBLM): Verifikacija metode i dinamika tendera – Jesmo li u nemogućoj misiji?
  2. Maja Lukić (HDMBLM): Racionalizacija laboratorijskog poslovanja primjenom smjernica kod ispitivanja funkcije štitnjače

 

 

 

Organizatori simpozija

logo hdmblm hr

abbot horizontal


facebook